ലീനിയർ നാരോ ബെൽറ്റ് സോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം

ലീനിയർ ക്രോസ് ബെൽറ്റ് സോർട്ടർ, പാഴ്സലുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു ചെയിനിലൂടെ ഒരു മോട്ടോർ ഓടിക്കുന്നു.സ്കാനിംഗ് സിസ്റ്റം ച്യൂട്ടിന്റെയും വലുപ്പത്തിന്റെയും വിവരങ്ങൾ നേടിയ ശേഷം, അത്ട്രോളികളുടെ ബെൽറ്റുകൾ ഓരോന്നായി സോർട്ടിംഗ് ദിശയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ PLC ഡിമാൻഡുകൾ വഴി ച്യൂട്ടിൽ ഡൈവേർട്ടിംഗ് സംവിധാനം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക, അങ്ങനെ പാഴ്സലുകൾ ച്യൂട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും പാഴ്സലുകൾ അടുക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ലീനിയർ നാരോ ബെൽറ്റ് സോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം (1)
ന്യൂമാറ്റിക് ഷിഫ്റ്റിംഗ് തരം സാങ്കേതിക പാരാമീറ്ററുകൾ
ഇലക്ട്രിക് ഡ്രം തരം സാങ്കേതിക പാരാമീറ്ററുകൾ
ന്യൂമാറ്റിക് ഷിഫ്റ്റിംഗ് തരം സാങ്കേതിക പാരാമീറ്ററുകൾ

ഇനം

പരാമീറ്ററുകൾ

മോട്ടോർ പവർ

11kw (30-40m)

15kw (40-50m)

18.5kw (50-60m)

വീതി അറിയിക്കുന്നു

1000 മി.മീ

വേഗത കൈമാറുന്നു

1.5മി/സെ

ച്യൂട്ടുകൾ മധ്യ ദൂരം

2200 മി.മീ

പരമാവധി സോർട്ടിംഗ് കാര്യക്ഷമത

6000PPH (പാർസൽ നീളം 800mm)

പരമാവധി സോർട്ടിംഗ് വലുപ്പം

1600X1000(LXW)

പരമാവധി തരംതിരിക്കൽ ഭാരം

60 കിലോ

ചട്ടി വീതി

2400-2500 മി.മീ

പാഴ്സലുകൾക്കിടയിൽ കുറഞ്ഞ അകലം

300 മി.മീ

കാരിയർ പിച്ച്

15.24 മി.മീ

ബെൽറ്റ് വീതി

140 മി.മീ

ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആംഗിൾ

1000mm വീതി 25 ഡിഗ്രി, 1200mm വീതി 32 ഡിഗ്രി

സോളിനോയ്ഡ് വാൽവ്

 
ഇലക്ട്രിക് ഡ്രം തരം സാങ്കേതിക പാരാമീറ്ററുകൾ

ഇനം

പരാമീറ്ററുകൾ

മോട്ടോർ പവർ

9kw (30-40m)

11kw (40-50m)

15kw (50-60m)

18.5kw (60-100m)

വേഗത കൈമാറുന്നു

2-2.2മി/സെ

മിനി ച്യൂട്ടുകളുടെ വീതി

1000 മി.മീ

പരമാവധി സോർട്ടിംഗ് കാര്യക്ഷമത

8500PPH (പാഴ്സൽ നീളം 400mm)

ഇലക്ട്രിക് ഡ്രം മോട്ടോർ പവർ

300W

ഭാരം ലോഡ് ചെയ്യുന്നു

60kg/m

ചട്ടി വീതി

2400-2500 മി.മീ

കാരിയർ പിച്ച്

15.24 മി.മീ

ബെൽറ്റ് വീതി

126 മി.മീ

അപേക്ഷ

ലീനിയർ നാരോ ബെൽറ്റ് സോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം (2)

ടെർമിനൽ ലോഡിംഗ് സോർട്ടിംഗ്

1. ടെലിസ്കോപ്പിക് ബെൽറ്റ് കൺവെയർ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ അടുക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റ് രീതികളിലൂടെയോ പാഴ്സലുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തു.

2. പാഴ്‌സൽ ദൂരം കൈവരിക്കുന്നതിനും ബാർകോഡ് ഗ്രിഡ് വിവരങ്ങളും അളവിന്റെ വിവരങ്ങളും വായിച്ചതിനുശേഷവും ഇറക്കുമതി നിയന്ത്രണ വിഭാഗം പാഴ്‌സലുകൾ നിയന്ത്രിച്ചു.

3. ഇടുങ്ങിയ ബെൽറ്റ് സോർട്ടർ സെന്ററിംഗ് മെഷീനിലൂടെ വന്നതിന് ശേഷം നിയുക്ത ഗ്രിഡിലേക്ക് അടുക്കുക.

മാട്രിക്സ് സോർട്ടിംഗ്

1. ടെലിസ്കോപ്പിക് ബെൽറ്റ് കൺവെയർ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ അടുക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റ് രീതികളിലൂടെയോ പാഴ്സലുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്തു.

2. സിംഗുലാർ സിസ്റ്റം റീഡിംഗിന് ശേഷവും ബാർകോഡ് ഗ്രിഡ് വിവരങ്ങളും ഡൈമൻഷൻ വിവരങ്ങളും വായിച്ചതിന് ശേഷവും പാഴ്സലുകൾ ഒറ്റത്തവണ കൈമാറുന്നു.

3. നിയന്ത്രണ വിഭാഗത്തിന് ശേഷം നിയുക്ത ഗ്രിഡിലേക്ക് ഇടുങ്ങിയ ബെൽറ്റ് സോർട്ടർ പാഴ്സലുകൾ അടുക്കുക.

ലീനിയർ നാരോ ബെൽറ്റ് സോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം (3)
ലീനിയർ നാരോ ബെൽറ്റ് സോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം (4)

സിസ്റ്റം റണ്ണിംഗ് ഫ്ലോ

1. ഇൻഡക്ഷൻ ബെൽറ്റിൽ സ്വമേധയാ പാഴ്സലുകൾ ഇടുക, ഓരോ ബെൽറ്റും ഒരു പാഴ്സലിനെ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ, അങ്ങനെ ഓരോ പാഴ്സലും നിയന്ത്രിക്കപ്പെടും.

2. ബാർകോഡ് റീഡിംഗിൽ നിന്ന് പാഴ്സൽ ഗർഡും അളവും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ വായിച്ചു.

3. അടുക്കിയ പാഴ്സലുകൾ കേന്ദ്രീകൃത യന്ത്രത്തിന് ശേഷം നിയുക്ത ഗർഡിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നു.

ഓൺ-സൈറ്റ് കേസുകൾ

ലീനിയർ നാരോ ബെൽറ്റ് സോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം (5)

 • സഹകരണ പങ്കാളി
 • സഹകരണ പങ്കാളി2
 • സഹകരണ പങ്കാളി3
 • സഹകരണ പങ്കാളി4
 • സഹകരണ പങ്കാളി5
 • സഹകരണ പങ്കാളി6
 • സഹകരണ പങ്കാളി7
 • സഹകരണ പങ്കാളി (1)
 • സഹകരണ പങ്കാളി (2)
 • സഹകരണ പങ്കാളി (3)
 • സഹകരണ പങ്കാളി (4)
 • സഹകരണ പങ്കാളി (5)
 • സഹകരണ പങ്കാളി (6)
 • സഹകരണ പങ്കാളി (7)